พร้อมอนุมัติก้อนแรก1แสนล้านฟื้นฟูเศรษฐกิจ - นิวรีพอร์ด สื่ออิสระทางความคิด

Latest

Follow Us

26/6/63

พร้อมอนุมัติก้อนแรก1แสนล้านฟื้นฟูเศรษฐกิจ

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ได้ออกมาเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมอนุมัติเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศไทย จำนวน 4 แสนล้านบาท โดยเงินก้อนแรกวงเงินทั้งหมด 1.01 แสนล้านบาท ในรอบแรกมีโครงการทั้งหมด 213 โครงการ โครงการรอบแรกจะทำให้เกิดการจ้างงาน 4 แสนราย ทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจอย่างน้อย 2 รอบ ซึ่งไม่ได้คาดหวังจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้เพิ่มมากขึ้น แต่เป็นการประคองสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างรุนแรงมากกว่า


โดยโครงการที่ได้การอนุมัติรอบแรกมี ดังนี้

  • 1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนา 
  • 2. โครงการจ้างงาน นักศึกษา คนในพื้นที่ 7 หมื่นตำแหน่ง เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชน โดยให้จ้าง 2 คน ต่อ 1 ตำบล เงินเดือน 1.5 หมื่นบาท เป็นระยะเวลา 1 ปี 
  • 3. จ้างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 1.5 หมื่นตำแหน่ง ซึ่งจะมีการอบรมเพิ่มความรู้ให้เป็นผู้ชำนาญการพิเศษดูแลผู้สูงอายุ เพื่อท้องถิ่นจะรับเป็นพนักงานต่อไป 
  • 4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ้างคนดูแลพื้นที่ปลูกป่า ทำแนวป้องกันไฟป่า เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละออง จำนวน 9,000 ราย

  • 5. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจ รายตำบล โดยส่งนักศึกษา และอาจารย์ ลงไปในพื้นที่ 3,000 ตำบล เพื่อไปคิดและยกระดับเศรษฐกิจในตำบาล ทั้งเรื่องการท่องเที่ยว เรื่อการเกษตร เป็นต้น 
  • 6. โครงการให้เงินกองทุนหมู่บ้าน ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน เช่น พัฒนาสมุนไพร ทำโรงงานแปรรูปยางพารา โรงสีชุมชนไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น