“ชวน”รับสภาพ ใครมีเงินก็ชนะเลือกตั้ง - นิวรีพอร์ด สื่ออิสระทางความคิด

Latest

Follow Us

29/6/63

“ชวน”รับสภาพ ใครมีเงินก็ชนะเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา มีรายงานว่า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวให้โอวาทกับข้าราชการ เนื่องในวันสถาปนารัฐสภา ครบรอบ 88 ปี ช่วงหนึ่งว่า ที่ผ่านมาระบบรัฐสภาไทยนั้นลุ่มๆ ดอนๆ มีความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านดีและด้านลบ แต่โดยรวมถือว่ามีพัฒนาการ อย่างไรก็ตามการใช้รัฐธรรมนูญมา 20 ฉบับ สะท้อนให้เห็นว่าการเมืองไทยไม่ราบรื่น แต่พบความตื่นตัวของประชาชนเรื่องประชาธิปไตยชัดเจนขึ้นในทุกลำดับ


สำหรับปัญหาเรื่องการทุจริต ทั้งจากข้าราชการและนักการเมือง จะเห็นว่าแม้บุคคลนั้นๆ จะจบการศึกษาสูงและมีกฎหมายที่ดีคอยควบคุม แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เนื่องจากปัญหาอยู่ที่ภาคปฏิบัติ คือพฤติกรรมของตัวบุคคล ในปัจจุบันพบว่า มีธุรกิจการเมืองเกิดขึ้น มีการซื้อเสียงที่หวังเข้ามาหาทุนคืน ไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่ง “ใครมีเงินก็ชนะการเลือกตั้ง”ดังนั้นจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ จึงได้ของบประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อให้สถาบันพระปกเกล้า พัฒนาหลักสูตรสร้างการเมืองที่สุจริต เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ทุกส่วนได้ศึกษาและเป็นภูมิต้านทานป้องกันปัญหาธุรกิจการเมือง แม้ดูแล้วในยุคนี้จะทำยาก แต่ดีกว่าไม่ทำ ไม่ยับยั้งและปล่อยไปตามกระแส ทั้งนี้ นายชวน ยังยกตัวอย่างว่า เมื่อ 20 กว่าปีก่อน ไม่มีการซื้อเสียง มีเพียง “ส.ส.ปลาทูเค็ม” ที่แจกปลาทูเค็มแลกคะแนนเสียงอีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น