“ศรีสุวรรณ” สอย “ฌอน” ปมเงินบริจาค - นิวรีพอร์ด สื่ออิสระทางความคิด

Latest

Follow Us

28/6/63

“ศรีสุวรรณ” สอย “ฌอน” ปมเงินบริจาค

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 มีรายงานว่า นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ออกมากล่าวถึง ฌอน บูรณะหิรัญ พิธีกรและนักสร้างแรงบันดาลใจชื่อดัง ประเด็นที่ทีมดับไฟป่ามีการออกมาเรียกร้องถามงถึงเงินรับบริจาคช่วยเหลือไฟป่า ที่ ฌอน เปิดรับบริจาคช่วยเหลือไฟป่า แต่ทางเจ้าหน้าที่ไฟป่าดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลับไม่ได้รับเงินบริจาคจาก ฌอน
นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ฌอน ขอรับเงินบริจาคระหว่าง วันที่ 30 มีนาคม 2563 จนถึง 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อนำเงินบริจาคมาช่วยดับไฟป่าดอยสุเทพ นั้น มีผู้ใจบุญบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 875,741.53 บาท แต่กลับนำเงินบริจาคส่วนหนึ่ง ไปใช้ทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ตนเอง เป็นเงินถึง 254,516.53 บาทดังนั้น สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมการปกครองเพื่อขอให้ตรวจสอบว่ากรณีการขอรับบริจาคของ ฌอน ว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

  • 1. กิจกรรมการเรี่ยไรดังกล่าวมีการดำเนินการขออนุญาตจากนายอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามกฎกระทรวง แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร 2487 แล้วหรือไม่ อย่างไร
  • 2. กิจกรรมการเรี่ยไรดังกล่าวมีการออกใบรับเงินให้กับผู้บริจาคทุกคนและมีต้นขั้วใบรับไว้เป็นหลักฐานตามที่กำหนดไว้ใน ม.13 หรือไม่

  • 3. เงินบริจาคที่ได้มาดังกล่าว มีการนำไปใช้จ่ายในการจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ตนเอง เป็นการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ตาม ม.14 หรือไม่ อย่างไร และหากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อาจเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกง ตามกฎหมายอาญา ม.341 ได้ที่ระบุว่า ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น